Xem Bói Tướng Pháp

Đặc điểm của tướng trẻ em phúc hậu và trọng bệnh

Xem tướng trẻ em phúc hậu và trọng bệnh Từ khi bắt đầu biết đi đến 5 tuổi, muốn biết phúc phận trẻ em dầy mỏng ra sao thì coi thần khí . Thần khí nói ở đây bao gồm tọa thần , ngọa thần và mục thần. Nghĩa là ánh mắt hoà ái, nói năng thong thả trong trẻo, đi đứng nằm ngồi

Đặc điểm của tướng người phát đạt

Tướng người phát đạt Thông thường bàn về việc giải đoán tướng mạo, người ta hễ thấy diện mạo khôi ngô tuấn tú,tiếng nói vang dội, Tam đình bình ổn, Ngũ quan cân xứng hoặc Ngũ nhạc triều cũng là vội vã cho ngay đó là loại tướng người chắc chắn sẽ có thể phát đạt. Thực ra, tuy

Đặc điểm của tướng đàn bà vượng phu ích tử

Tướng đàn bà vượng phu ích tử Đặc điểm của tướng đàn bà vương phu về mặt mạng vận là khi lập gia đình dù chỉ về nhiều lãnh vực đặc biệt là sự nghiệp và tiền bạc. Đại để phụ nữ như vậy thường có nhiều nét tướng thuộc các loại sau đây : – Nói một cách tổng quát thân