địa hình an táng đáng sợ

Những địa hình an táng người đã khuất đáng sợ trong phong thủy học

Những địa hình an táng đáng sợ trong phong thủy học Những địa hình đáng sợ là một trong 10 bí quyết của Cửu Ca. (Ảnh chỉ mang tính chất minh họa) Là những địa hình đại kỵ trong việc an táng, bao gồm: 1. Long sợ hung ngang: Long mạch sợ hung hãn, ngang ngược. 2. Huyệt sợ khô hàn: Huyệt mộ sợ nhất u