Thực hành phong thủy có cần đến la bàn không?

Câu hỏi: Thực hành phong thủy có cần đến không?

Trả lời: Khi thực hành phong thủy, rất cần sử dụng đến la bàn, nhất là đối với những người thực hành phong thủy theo trường phái la bàn. Đừng bao giờ xác định phương hướng bằng cách phỏng đoán. Tốt nhất bạn nên mua một cái la bàn – loại tốt để xác định phương hướng mỗi khi thực hành phong thủy. Và bạn nên lặp lại nhiều lần tại một vị trí để có thể xác định phương hướng một cách chính xác nhất.

la kinh cc1156 02 Hỏi Đáp Phong Thủy: Hướng la bàn trong Phong Thủy

Cùng Danh Mục :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>